D.5 – Seguiments d’Austropotamobius pallipes i de decàpodes exòtics

El seguiment de les poblacions de cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes) es realitzarà segons indiqui el protocol redactat en el marc de l’acció A4. El mètode utilitzat pel seguiment de les poblacions és el mateix que s’ha estat utilitzant a la Garrotxa des del 1992, que va ser adoptat el 2011 com a mètode estàndard per tot Catalunya. Aquest seguiment s’aplicarà a les poblacions conegudes de cranc de riu en els espais del projecte, a les zones a on es preveuen les repoblacions i reforços poblacionals, i també a les zones a on hi hagi poblacions de decàpodes exòtics que amenacen les poblacions de cranc autòcton. Es farà una primera prospecció inicial el primer any de projecte i posteriorment es repetirà anualment fins la seva finalització. S’aplicaran dues metodologies diferents en funció de l’objectiu del seguiment, amb una aplicació estandarditzada: a) per a la recerca de noves poblacions de cranc de riu de potes blanques, la prospecció de zones a on es pretengui repoblar i per determinar la presència o l’estat de les poblacions de decàpodes exòtics; b) pel seguiment de les poblacions conegudes de cranc de riu de potes blanques.

És molt important en tot el mostreig la utilització de material desinfectat per evitar la transmissió de l’afanomicosi entre poblacions de cranc exòtic i autòcton. Per a la realització del seguiment és necessari un mínim de dues persones amb llanternes, botes d’aigua per circular dins del rierol i una fitxa per anotar les dades de camp. En alguns casos pot ser necessària la col·locació de nanses amb esquer per la captura d’exemplars i fer estimacions més ajustades, especialment pel que fa a cranc de riu americà.

Tot i així, en aquest projecte hi ha unes particularitats referents a les accions relacionades amb cranc de riu de potes blanques que fan necessari l’establiment d’un seguiment de l’espècie a nivell més específic, per l’establiment d’un programa de vigilància i protecció de les poblacions de cranc de riu de potes blanques contra l’afanomicosi. Es definirà el mecanisme de vigilància: recurrència, estacions, etcètera, en funció del nivell d’amenaça prèviament diagnosticat per cada població. Es realitzarà un treball de camp previ de prospecció de les zones problemàtiques. 

Tornar al llistat d'Accions