D.1 – Establiment d’indicadors per als seguiments

Es pretén establir i unificar en un únic document intern tots els indicadors i estàndards ecològics corresponents al conjunt de seguiments del projecte (accions D2 a D9).

Considerant l’experiència dels beneficiaris sobre les espècies objectiu d’aquest projecte s’han determinat un conjunt mínim d’indicadors de seguiment adequats per a cada espècie o grup de fauna.

Tornar al llistat d'Accions