Els seguiments limnològics i de vegetació a les micro basses de nova creació al Baix Ter constaten la seva eficàcia per recuperar poblacions d’herpetofauna fluvial

Bescanó
Sant Gregori
Flaçà
Anglès
10/07/2017

Des de la creació dels primers micro aiguamolls a Anglès, Bescanó i Sant Gregori (TRAM A) per recuperar poblacions de tortuga d’estany al riu Ter i altres rèptils i amfibis, la primavera de 2015, s’han realitzat periòdicament seguiments limnològics i de vegetació. Aquests mostrejos s’han fet tant en aquestes basses, com en les creades el següent any a Flaçà (TRAM B).

El seguiment limnològic consisteix en la medició de diverses variables físiques i químiques de l’aigua (nivell, temperatura, oxigen dissolt, pH, conductivitat i salinitat). També es realitza el seguiment de la vegetació implantada en els micro aiguamolls.

En les del TRAM A s’ha pogut comprovar que de seguida van créixer crèixens bords (Apium) i càrex (Carex), espècies pròpies d’ambients humits, i que al cap d’un any encara hi eren presents, a més de Chara sp. En l’últim mostreig realitzat, aquest any, s’ha vist el desenvolupament complet de la vegetació al voltant del micro aiguamoll, així com de llenties d’aigua (Lemna) a dins. Comentar, que els micro aiguamolls realitzats a Anglès s’han inundat menys que els d’altres trams, estan secs la major part del temps, tot i així, el 2016 es van fer alguns retocs de les mateixes per permetre incrementar l’aigua disponible en alguns micro aiguamolls.

A les basses de tots els trams, A i B, s’ha constatat la presència i reproducció d’amfibis. I en les del tram B, també de tortugues. Comentar que a les basses del tram A no s’han alliberat tortugues, però sí en zones properes a aquestes.

Arxivat a: General